Regulamin wynajęcia studia Pigal

Regulamin wynajmu studia fotograficznego „studio PIGAL”

§1

Właścicielem i podmiotem zarządzającym „studio PIGAL” jest firma “Pigal Fotografia Piotr Giźlar” , ul. 1 Maja 22, 43-300 Bielsko-Biała, numer NIP: 5532344441, numer REGON: 240895815 w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.
Osoby i Firmy korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.

Podstawowym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych.
Dodatkowo studio może być wynajmowane do innych celów m.in.: eventy, spotkania tematyczne, warsztaty, szkolenia, pokazy.

§2

2.1 Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego wraz z wyposażeniem studyjnym tj. oświetlenie światła błyskowego i stałego, akcesoria do lamp.
2.2 Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego lub skorzystać z opcji wynajęcia Asystenta.
2.3 Wynajmujący zobowiązuje się oddać do użytku sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać.
2.4 Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).
2.5 Sprzęt oświetleniowy i studyjny może być obsługiwany przez osoby, posiadające wiedzę techniczna i umiejętności z zakresu korzystania tego typu sprzętu. W razie stwierdzenia braku powyższych kwalifikacji, wynajmujący może odmówić wydania lub korzystania z zarezerwowanego sprzętu studia fotograficznego.
2.6 Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że należy: wyłączyć sprzęt i umieścić na właściwym miejscu, przenieść przesunięte meble, kwiaty oraz starannie złożyć sprzęt i inne elementy dekoracyjne.
Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp)
2.7 Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.

§3

3.1 Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
3.2 Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.
3.3 W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
3.4 Za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie odpowiada.
3.5 Wynajmujący nie zgadza się na pozostawianie rzeczy i przechowywanie w Studio.
3.6 Wynajmujący nie odpowiada za utrudnienia związane z pracami firm przyległych.

§4

4.1 Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg cennika dostępnego na stronie internetowej lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.
4.2 Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto.
4.3 Odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu poniżej 24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100% wg Cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.
Odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu pomiędzy 48-24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę  50% wg Cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.
O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego mailowo najpóźniej 48 h przed planowanym dniem wynajmu. 

§5

5.1 Rezerwacji studia można dokonać mailowo na adres: studio@pigal.pl
5.2 Rezerwacja będzie potwierdzona przez Wynajmującego drogą mailową, kolejno zostanie wystawiona Fv Proforma z obowiązkiem płatności 2 dni od potwierdzenia rezerwacji. Brak płatności jest równoznaczny z rezygnacją z wynajęcia studia.
5.3 Do FV Proformy zostanie doliczona stała kwota w wysokości 200zł netto jako kaucja za dodatkowe godziny sesji lub zużycie tła papierowego. Niewykorzystana kwota kaucji zostanie zwrócona na konto do 2 dni roboczych od zakończenia sesji.
5.4 Płatności można dokonać wyłącznie przelewem na podstawie FV proformy.
5.5 Czas trwania wynajmu studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją (umowa wynajęcia)  do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji. W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.
5.6 W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studio przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem wg wynajmu godzinowego i zostanie rozliczona z pobranej kaucji
5.7 Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy istnieje taka możliwość i po konsultacji w Wynajmującym.

5.8 Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy wynajmu Studio.
§6

Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad  zawartych w “Regulaminie wynajmu studia fotograficznego “Studio PIGAL” oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.

§7

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2023 roku.
Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

Analizujemy Twoje zachowanie na stronie, aby lepiej dopasować zawartość strony do Twoich potrzeb. Dlatego strona ta korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowania lub dostęp plików cookies w przeglądarce. Dowiedz się więcej.